zaloguj się zarejestruj się
Strona główna>Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący dla zamówień złożonych po 25.12.2014

(wersję elektroniczną w formacie .pdf można pobrać tutaj)

1. Dane rejestrowe firmy

Tomsoft Tomasz Broniecki
ul. Krzywa 4
05-077 Warszawa Wesoła
NIP: 9521371175

Wyłączny adres do korespondencji:
Tomsoft
ul. Boguckiego 1A
01-508 Warszawa

 

2. Koszt dostawy, dostępność i ceny produktów

Szczegóły dotyczące kosztów dostawy znajdą Państwo w menu ?Obsługa klienta? (na dole naszej strony). Ceny brutto podane stronie zawierają podatek VAT. Dostępność podana jest na stronie sklepu przy opisie produktów. Umowa zawarta pomiędzy klientem a sklepem Tomsoft dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez klienta lub, przy odbiorze osobistym, siedziba sklepu w Warszawie, przy ul. Boguckiego 1A, czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Cenniki przygotowane przez sklep stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66. Ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Dowody zakupu

Na każdy zakupiony u nas produkt wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeżeli życzą sobie państwo fakturę za zakupione towary prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia i podanie numeru NIP. Jeżeli adres do faktury różni się od adresu dostawy proszę wypełnić pola przeznaczone dla danych do faktury. 

4. Reklamacje

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na stronie sklepu. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, można zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Tomsoft, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5. Zwrot zużytego sprzętu

Firma Tomsoft stosownie do zapisów art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym sklepie istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów. Istnieje również możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów w naszym sklepie.
 

6. Informacje dotyczące korzystania z praw odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Tomsoft Tomasz Broniecki, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa, e-mail: tomsoft@tomsoft.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór można pobrać tutaj).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Ochrona danych osobowych

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z pózn.zm.). Administratorem danych jest firma Tomsoft Tomasz Broniecki z siedzibą w Warszawie-Wesołej przy ul.Krzywej 4 (adres do korespondencji 01-508 Warszawa, ul.Kobuckiego 1A). Jednocześnie informujemy, że kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Kupujący posiada również wiedzę o dobrowolności podania swoich danych.

8. Postanowienia końcowe

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9. Informacja o ciasteczkach

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies) ?Cookies? (?ciasteczka?) to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Państwa komputer będzie udostępniał informacje zawarte w ?cookies? wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona internetowa. Są dwa rodzaje ?cookies?: Związane z sesją ? są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki ?cookies? są kasowane. Strony internetowe mogą wykorzystywać ?cookies? związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony. Trwałe ? tego rodzaju ?cookies? są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają; dla powracających użytkowników są one potrzebne do zablokowania powtarzających się zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji ForeSee. Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były ?cookies? - trwałe czy też związane z sesją - możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie ?Cookiem? może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie ?cookies? w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie ?cookies? na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach. Jak włączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce? Podajemy instrukcję jak włączyć obsługę plików cookies w następujących przeglądarkach:

Internet Explorer 7 dla systemu Windows
Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
Kliknij następnie: Opcje internetowe
Kliknij kartę: Prywatność
Kliknij: Zaawansowane
Wybierz: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie
Wybierz: Zaakceptuj i kliknij: OK

Firefox 3 dla systemu Windows
Kliknij menu Narzędzia 1
Kliknij: Opcje Na górnym panelu kliknij ikonę: Prywatność
Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
Wybierz: Akceptuj ciasteczka z innych witryn i upewnij się, że jest ustawione na: Aż wygasną

Google Chrome dla systemu Windows
Wybierz klucz, ikona w prawym górnym rogu
Wybierz: Ustawienia
Kliknij na: Pokaż ustawienia zaawansowane...
Kliknij przycisk: Ustawienia treści w sekcji Prywatność
Zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie i kliknij: OK

Internet Explorer 6 dla systemu Windows
Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
kliknij polecenie: Opcje internetowe
Wybierz kartę: Prywatność
Przesuń suwak ustawień do pozycji: Akceptowanie wszystkich plików cookie
Kliknij: OK

Opera 9 dla systemu Windows
W przeglądarce Opera kliknij menu: Narzędzia
Kliknij polecenie: Preferencje
Kliknij kartę: Zaawansowane
Z menu po lewej wybierz: Ciasteczka i zaznacz opcję: Akceptuj ciasteczka.
Kliknij: OK

Safari dla systemu Apple OS X
Kliknij: Safari menu
Kliknij: Preferencje
Kliknij: Bezpieczeństwo
W polu Akceptuj pliki cookie wybierz: Zawsze

Firefox 3 dla systemu Apple OS X
Przejdź do menu rozwijanego "Firefox"
Wybierz opcję: Preferencje
Kliknij ikonę: Prywatność
Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
Upewnij się, że Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane jest zaznaczone

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący dla zamówień złożonych do 25.12.2014


1. Dane rejestrowe firmy

Tomsoft Tomasz Broniecki
ul. Krzywa 4
05-077 Warszawa Wesoła
NIP: 9521371175

Wyłączny adres do korespondencji:
Tomsoft
ul. Boguckiego 1A
01-508 Warszawa

 

2. Dowody zakupu

Na każdy zakupiony u nas produkt wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeżeli życzą sobie państwo fakturę za zakupione towary prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia i podanie numeru NIP. Jeżeli adres do faktury różni się od adresu dostawy proszę wypełnić pola przeznaczone dla danych do faktury. Dokument zostanie wysłany w paczce razem z zamówionymi produktami lub (w przypadku wysyłki bezpośrednio od dystrybutora) poprzez e-mail w postaci pliku pdf.
 

3. Reklamacje

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, można skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji u sprzedawcy. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku powinni Państwo odesłać towar na adres: Tomsoft, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i dokładnym opisem usterki. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że większość producentów umożliwia nadanie przesyłki bezpośrednio do ich serwisów, co znacznie skraca czas naprawy.
UWAGA: nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych na nasz koszt.
 

4. Koszt dostawy, dostępność i ceny produktów

Szczegóły dotyczące kosztów dostawy i dostępności produktów znajdą Państwo w menu ?Obsługa klienta? (na dole naszej strony). Ceny brutto podane stronie zawierają podatek VAT 23% Cenniki przygotowane przez naszą firmę stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66. Ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 

5. Zwrot zużytego sprzętu

Firma Tomsoft stosownie do zapisów art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym sklepie istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów. Istnieje również możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów w naszym sklepie.
 

6. Zwroty produktów

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" produkt zakupiony w naszym sklepie internetowym przez osoby fizyczne można zwrócić w ciągu 10 dni nie podając przyczyny. Zwracane towary muszą być kompletne, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zwrotu prosimy o wypełnienie i przesłanie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wzór można pobrać tutaj) najlepiej wraz ze zwracanym towarem, Pieniądze zapłacone za produkt zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia.

 

7. Ochrona danych osobowych

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z pózn.zm.). Administratorem danych jest firma Tomsoft Tomasz Broniecki z siedzibą w Warszawie-Wesołej przy ul.Krzywej 4 (adres do korespondencji 01-508 Warszawa, ul.Boguckiego 1A). Jednocześnie informujemy, że kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Kupujący posiada również wiedzę o dobrowolności podania swoich danych.
 

8. Informacja o ciasteczkach

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies) ?Cookies? (?ciasteczka?) to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Państwa komputer będzie udostępniał informacje zawarte w ?cookies? wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona internetowa. Są dwa rodzaje ?cookies?: Związane z sesją ? są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki ?cookies? są kasowane. Strony internetowe mogą wykorzystywać ?cookies? związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony. Trwałe ? tego rodzaju ?cookies? są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają; dla powracających użytkowników są one potrzebne do zablokowania powtarzających się zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji ForeSee. Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były ?cookies? - trwałe czy też związane z sesją - możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie ?Cookiem? może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie ?cookies? w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie ?cookies? na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach. Jak włączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce? Podajemy instrukcję jak włączyć obsługę plików cookies w następujących przeglądarkach:

Internet Explorer 7 dla systemu Windows
Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
Kliknij następnie: Opcje internetowe
Kliknij kartę: Prywatność
Kliknij: Zaawansowane
Wybierz: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie
Wybierz: Zaakceptuj i kliknij: OK

Firefox 3 dla systemu Windows
Kliknij menu Narzędzia 1
Kliknij: Opcje Na górnym panelu kliknij ikonę: Prywatność
Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
Wybierz: Akceptuj ciasteczka z innych witryn i upewnij się, że jest ustawione na: Aż wygasną

Google Chrome dla systemu Windows
Wybierz klucz, ikona w prawym górnym rogu
Wybierz: Ustawienia
Kliknij na: Pokaż ustawienia zaawansowane...
Kliknij przycisk: Ustawienia treści w sekcji Prywatność
Zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie i kliknij: OK

Internet Explorer 6 dla systemu Windows
Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
kliknij polecenie: Opcje internetowe
Wybierz kartę: Prywatność
Przesuń suwak ustawień do pozycji: Akceptowanie wszystkich plików cookie
Kliknij: OK

Opera 9 dla systemu Windows
W przeglądarce Opera kliknij menu: Narzędzia
Kliknij polecenie: Preferencje
Kliknij kartę: Zaawansowane
Z menu po lewej wybierz: Ciasteczka i zaznacz opcję: Akceptuj ciasteczka.
Kliknij: OK

Safari dla systemu Apple OS X
Kliknij: Safari menu
Kliknij: Preferencje
Kliknij: Bezpieczeństwo
W polu Akceptuj pliki cookie wybierz: Zawsze

Firefox 3 dla systemu Apple OS X
Przejdź do menu rozwijanego "Firefox"
Wybierz opcję: Preferencje
Kliknij ikonę: Prywatność
Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
Upewnij się, że Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane jest zaznaczone

 

Płatności obsługuje:
Certyfikaty: