zaloguj się zarejestruj się
Strona główna>Książki

Radca Prawny w postępowaniu przyspieszonym w charakterze obrońcy – krok po kroku (FRPOIRPwW)

Radca Prawny w postępowaniu przyspieszonym w charakterze obrońcy – krok po kroku (FRPOIRPwW)
Cena netto: 37,14 zł
Cena brutto: 39,00 zł
Dostawa już od: 10,49 zł
Dostępność: Dostępny na magazynie
Oceń produkt:
( ocena: 0 ) Sprawdź opinie klientów
Ilość:
Dodaj do koszyka Zapytaj o produktNapisz opinię

Opis:

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., dopuściła radców prawnych do udziału w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy. Wiążę się z tym obowiązek pełnienia przez radców prawnych tzw. dyżurów obrończych w postępowaniu przyśpieszonym. Autorka – sędzia Sądu Okręgowego – kompleksowo charakteryzuje specyfikę tego trybu postępowania i w przystępny sposób przedstawia czynności procesowe z punktu widzenia obrońcy. Publikacja stanowi kompendium praktycznej wiedzy z zakresu postępowania przyspieszonego, które można polecić każdemu radcy prawnemu uprawnionemu do pełnienia funkcji obrońcy w postępowaniu karnym.

  Rok wydania: 2016
  Ilość stron: 56
  ISBN: 978-83-65484-00-0

  Autorzy: Dorota Radlińska


  Autorka wskazała odmienności tego postępowania szczególnego w stosunku do postępowania toczącego się na zasadach ogólnych. Omówienie poszczególnych norm odnoszących się do postępowania przyspieszonego połączone zostało z uwagami praktycznymi, które powinny ułatwić stawianie pierwszych kroków w roli obrońcy w postępowaniu przyspieszonym. Rozdział I opracowania zawiera informacje ogólne, które dotyczą obrońcy w postępowaniu karnym. W rozdziale II omówione zostały instytucje charakterystyczne dla postępowania przyspieszonego z uwzględnieniem roli obrońcy, a w rozdziale III – zagadnienia proceduralne. Rozdział IV opracowania zawiera zbiór wzorów pism procesowych. Dotyczą one instytucji, z którymi radca może się zetknąć, występując jako obrońca zarówno w postępowaniu przyspieszonym, jak i w postępowaniu toczącym się na zasadach ogólnych.

  Spis treści

  Wstęp  .................................................................................................................................

    5

  Wykaz skrótów  ..................................................................................................................

    6

  I.  Informacje ogólne dotyczące obrońcy w postępowaniu karnym  .............................

    7

    1.  Prawa i obowiązki obrońcy w procesie karnym  ................................................

    7

    2.  Obrońca ustanowiony z wyboru i wyznaczony z urzędu  .................................

    9

  2.1.  Obrona z wyboru  .......................................................................................

    9

  2.2.  Obrona z urzędu  .........................................................................................

  10

    3.  Obrona obligatoryjna  ...........................................................................................

  11

    4.  Źródła prawa dotyczące kwestii tzw. organizacyjnych w zakresie obrony

   

   

  z urzędu w odniesieniu do radcy prawnego  ......................................................

  11

  II.  Ustanowienie i wyznaczenie obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

   

   

  – uregulowania prawne i aspekty praktyczne  ............................................................

  13

    1.  Postępowanie przyspieszone  ...............................................................................

  13

    2.  Praktyczne aspekty występowania radcy prawnego w postępowaniu

   

   

  przyspieszonym w charakterze obrońcy  .............................................................

  15

  2.1.  Ustanowienie obrońcy z wyboru w postępowaniu przyspieszonym  ......

  15

  2.2.  Procedura wyznaczenia podejrzanemu/oskarżonemu obrońcy

   

   

  z urzędu w postępowaniu przyspieszonym  ..............................................

  16

  2.2.1.  Wyznaczenie podejrzanemu obrońcy z urzędu na etapie

   

   

  postępowania przygotowawczego na skutek wniosku

   

   

  złożonego przez podejrzanego  .......................................................

  16

  2.2.2.  Wyznaczenie podejrzanemu obrońcy z urzędu na etapie

   

   

  postępowania przygotowawczego na skutek wniosku

   

   

  złożonego przez organ prowadzący postępowanie

   

   

  przygotowawcze  ................................................................................

  17

  2.3.  Obowiązki organów prowadzących postępowanie przygotowawcze

   

   

  oraz sądu w razie występowania obrońcy już w postępowaniu

   

   

  przygotowawczym (niezależnie od źródła jego umocowania)  ................

  17

  2.4.  Rozpoznanie sprawy przy zastosowaniu procedury tzw. rozprawy

   

   

  na odległość  ................................................................................................

  19

  2.5.  Wyznaczenie oskarżonemu obrońcy z urzędu na etapie rozpoznawania

   

   

  sprawy przed sądem  ..................................................................................

  20

  2.6.  Zmiana obrońcy wyznaczonego z urzędu  ................................................

  21

  III.  Postępowanie przyspieszone – zagadnienia proceduralne  ......................................

  22

    1.  Informacje ogólne, strony postępowania, katalog przestępstw,

   

   

  w których dopuszczalne jest zastosowanie postępowania przyspieszonego  ....

  22

    2.  Dochodzenie w postępowaniu przyspieszonym  ...............................................

  27

    3.  Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym  ..................

  28

    4.  Postępowanie przyspieszone w fazie postępowania jurysdykcyjnego

   

   

  przed sądem rejonowym  .....................................................................................

  32

    5.  Postępowanie przed sądem odwoławczym  ........................................................

  38

  IV.  Wzory pism procesowych  ..........................................................................................

  39

    1.  Pełnomocnictwo  .................................................................................................

  39

    2.  Pełnomocnictwo w zastępstwie oskarżonego  ....................................................

  40

    3.  Pełnomocnictwo ograniczone – do konkretnej czynności  ...............................

  40

    4.  Upoważnienie  ....................................................................................................

  40

    5.  Substytucja  ..........................................................................................................

  41

    6.  Wniosek o wgląd do akt sprawy  ..........................................................................

  42

    7.  Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka  .........................................

  43

    8.  Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych  .........................................

  44

    9.  Wniosek o wydanie wyroku skazującego na podstawie art. 338a k.p.k.  ...........

  44

  10.  Wniosek o wgląd do akt sprawy  .........................................................................

  46

  11.  Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia

   

   

  postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych  ..................................

  47

  12.  Wniosek o dopuszczenie dowodu z zapisu monitoringu  ..................................

  49

  13.  Wniosek o udzielenie zgody na korzystanie przez oskarżonego

   

   

  z aparatu telefonicznego  ......................................................................................

  50

  14.  Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie  ...........................................................

  51

  15.  Wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej obrony z urzędu  ........................

  52

  16.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku  .................................................

  53

  17.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego  ................

  54


Opinie o produkcie

Liczba odsłon: 4280

Płatności obsługuje:
Certyfikaty: